Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

Góc thư giảng của Phương

Tô hình bé gái

Cô bé Phù Thủy

Chú hà Mã đang thở

Gia đình gấu Nâu

Bạch tuyết

Bé đang tắm

Mèo dễ Thương

Ảo thuật gia chó con

Mèo Hoàng Gia

Tiểu thu mèoThứ Ba, 15 tháng 1, 2013

HÌNH MỚI NHẤT 2012

CHỤP TẠI NHÀ

NHÀ THỜ

VƯỜN CÂY TẠI NHỜ THỜ THIÊN THẦN


NGƯỜI TUYẾTPHƯƠNG VÀ BẢO NHI

ĐÔI BẠN LỚP RƯỚC LỂ


VƯỜN HOA NHÀ THỜ